PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kerstin Rolfe

Urologia Polska 2000/53/1

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY EKSPRESJĄ CYKLINY D1 W RAKU NERKI A WYBRANYMI CZYNNIKAMI ROKOWNICZYMI BADANIA WSTĘPNE
Sławomir Chaberek, Agnieszka D. Kolasińska, Kerstin Rolfe, Marek Żabiński, Danuta Shafie, Gidon Lieberman, Jarosław Ćwikła