PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krystyna Pikor

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabi¶, Jacek Tereszkiewicz
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabi¶, Jacek Tereszkiewicz