PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krystyna Rak

Urologia Polska 1981/34/3-4

Dwa przypadki nerczaka zarodkowego u dorosłych
Janusz Dembowski, Krystyna Rak