PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Kraśnicki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski