PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Włodarczyk

Urologia Polska 1996/49/1

PĘKNIĘCIE ZASTĘPCZEGO PĘCHERZA JELITOWEGO
Krzysztof Włodarczyk