PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Leszek Szymański

Urologia Polska 2005/58/3

Subcutaneus urinary diversion ? alternative to percutaneus nephrostomy
Leszek Szymański, Marek Salagierski, Marek Lipiński, Małgorzata Goł±b-Lipińska, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2004/57/2a

RIII-3: Thermoablation (T-A) in treatment of kidney tumors
Marek Salagierski, Leszek Szymański, Marek Sosnowski