PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lucyna Ciosowa

Urologia Polska 1979/32/3

Wspomnienie pośmiertne o dr med. Kazimierzu Stolarskim
Zbigniew Piasecki, Lucyna Ciosowa