PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Luiza Grzycka-Kowalczyk

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Parametry wzmocnienia kontrastowego w TK w ocenie typu i zróżnicowania histopatologicznego guzów nerek
Marek Urban, Luiza Grzycka-Kowalczyk, Grzegorz Staśkiewicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop