PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

M. Danielsen

Urologia Polska 2005/58/3

Wpływ ksenoestrogenów na rozwój raka gruczołu krokowego: wielokierunkowość działania zależna od stanu receptora androgenowego
B. Wetherill, N. L. Fisher, A. Staubach, M. Danielsen, R. W. De Vere White, K. E. Knudsen