PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Małgorzata Sapońska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Równowaga między enzymami lizosomalnymi i ich inhibitorami może być markerem pomocnym w wykrywaniu raka stercza
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Celestyna Kierzenkowska-Mila, Małgorzata Sapońska