PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Bagłaj

Urologia Polska 1996/49/3

RZADKIE NOWOTWORY NEREK U DZIECI *
Krystyna Sawicz-Birkowska, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański