PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Stronczak

Urologia Polska 1996/49/4

POLIP MOCZOWODU U 14-LETNIEGO CHŁOPCA
Maciej Stronczak, Andrzej Potyka, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1995/48/2

OCENA WYNIKÓW OPERACJI SPODZIECTWA PRĄCIOWEGO ZMODYFIKOWANYM SPOSOBEM MUSTARDE'A
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Maciej Stronczak