PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Truszkowski

Urologia Polska 1995/48/2

ZAMKNIĘTY URAZ JAMY BRZUSZNEJ Z PĘKNIĘCIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO I ESICY
Zbigniew Tański, Jerzy Olszewski, Zbigniew Jarząbek, Maciej Truszkowski