PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Polok

Urologia Polska 2008/61/3

Zwężenia cewki moczowej u chłopców – doświadczenia własne
Marcin Polok, Wojciech Apoznański, Wojciech Jaworski