PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Ruciński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genu leptyny i izoform jej receptora
Witold Malendowicz, Marcin Ruciński, Agnieszka Ziółkowska, Zbigniew Kwias