PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Baltaziak

Urologia Polska 2005/58/1

Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania utajonej infekcji gruczołu krokowego wywołanej przez chlamydia trachomatis
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Małgorzata Skawrońska, Robert Kozłowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PII-4: Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania utajonej infekcji chlamydialnej gruczołu krokowego
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Robert Kozłowski
SNII-4: Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej do wykrywania utajonej infekcji chlamydialnej gruczołu krokowego
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Robert Kozlowski