PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Górecki

Urologia Polska 1997/50/3

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NACZYNIAKOMIĘSAKA NERKI
Marek Górecki, Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański

Urologia Polska 1997/50/2

JAMISTY NACZYNIAK CHŁONNY NERKI
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Marek Górecki, Romuald Zdrojowy
PRZYPADEK WSPÓŁISTNIENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO I PIERWOTNEGO CHŁONIAKA ZŁOŚLIWEGO W NERCE MIEDNICZNEJ
Marek Górecki, Wojciech Apoznański, Michał Jeleń, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Elżbieta Górzyńska

Urologia Polska 1997/50/1

MIEJSCOWA STERYDOTERAPIA W CHOROBIE PEYRONIEGO
Janusz Dembowski, Marek Górecki, Zenona Jabłońska

Urologia Polska 1982/35/1-2

Ciśnienie wewnątrzmiedniczkowe po operacji plastycznej wodonercza
Jarowit Stolarczyk, Marek Górecki