PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Krakós

Urologia Polska 2008/61/3

Zmodyfikowana metoda fenestracji osłonek jądra w zapobieganiu powstawania pooperacyjnego wodniaka jądra po operacji żylaków powrózka nasiennego
Marek Krakós, Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2004/57/4

Badanie unerwienia ściany moczowodu w zwężeniu połączenia miedniczkowo-moczowodowego u dzieci z wodonerczem wrodzonym
Marek Krakós, Józef Kobos, Ewa Andrzejewska