PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Roslan

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Termoablacja gruczolaka stercza indukowana falami oczęstotliwości radiowej (RFITT) - jednoroczne doświadczenie
Marek Roslan, Maciej Wasyl, Jerzy Gabiga, Marian Strzyżewski, Krzysztof Węgrzyn

Urologia Polska 2004/57/2a

RV-8: Operacja TVT w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - cztery lata doświadczeń
Marek Roslan, Marek Lubocki, Jerzy Gabiga, Krzysztof Węgrzyn