PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Łukasik

Urologia Polska 1990/43/4

WYNIKI ZACHOWAWCZEGO LECZENIA ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI Z ZESPOŁEM ZABURZEŃ WCHŁANIANIA
Mieczysław Fryczkowski, Maria Łukasik, Andrzej Paradysz