PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Juszkiewicz

Urologia Polska 1998/51/4

ROLA UKŁADU GABA-ERGICZNEGO W POWSTAWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO I GRUCZOŁU KROKOWEGO ? BADANIA WSTĘPNE
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz

Urologia Polska 1995/48/1

OZNACZENIA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz