PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Matejkowska-Sobaniec

Urologia Polska 2002/55/2

Malakoplakia układu moczowego
Piotr Lipiński, Marek Sosnowski, Maria Matejkowska-Sobaniec