PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Wieczorek-Grohman

Urologia Polska 2001/54/4

Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy
Maria Wieczorek-Grohman, Wiesław Urbanowicz, Jerzy Starzyk