PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mariusz Kinal

Urologia Polska 1998/51/2

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Z WADĄ ROZWOJOWĄ NERKI PODKOWIASTEJ
Mariusz Płodzidyn, Szymon Kwiatkowski, Cezary Ciomek, Mariusz Kinal