PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Klag

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Standardy postępowania w przypadku wysokich przetok jelitowych, powstałych po rekonstrukcyjnych operacjach układu moczowo-płciowego z zastosowaniem jelita cienkiego
Witold Mikołajczak, Jerzy Siekiera, Wojciech Zegarski, Michał Klag, Andrzej Petrus, Krzysztof Kamecki, Andrzej Wronczewski