PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michal Grepl

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Modyfikacja oceny parametru VLPP z wykorzystaniem zewnętrznej kamery oraz barwnika przy jednoczesnym zastosowaniu ultrasonografii przezpochwowej - nowy standard w diagnozowaniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Radovan Vrtal, František Zátura, Richard Fiala, Michal Grepl