PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Kowalski

Urologia Polska 1994/47/1a

Problemy ortopedyczne leczenia chirurgicznego wynicowania pęcherza moczowego
Mieczysław Kowalski