PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mirosław Kłos

Urologia Polska 1995/48/3

BADANIE WPŁYWU ESWL NA STAN KRĄŻĄCYCH KRWINEK CZERWONYCH
Jan Nowak, Jarosław Malczyński, Mirosław Kłos, Bronisław Stawarz