PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mmarek Woynarowski

Urologia Polska 1981/34/1

Doświadczalne porównanie klinowego i poprzecznego wycięcia bieguna nerki. Badania morfologiczne
Wojciech Nurkiewicz, Jerzy Wałecki, Mmarek Woynarowski