PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

P. Chin

Urologia Polska 2008/61/3

ASAP (atypical small acinar proliferation) – jak powinniśmy postępować po uzyskaniu takiego wyniku badania histopatologicznego bioptatu prostaty? (Omówienie artykułu „Prostate cancer detection in men with an initial diagnosis of atypical small acinar proliferation”)
P.A. Mancuso, Ch. Chabert, P. Chin