PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Paul D. Abel

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Przezskórne estrogeny w leczeniu zaawansowanego raka stercza - powrót do przyszłości
J. L. Ockrim, El-Nasir Lalani, Hanna Romańska, Paul D. Abel
Ekspresja greliny i jej receptora wkomórkach nowotworów zarodkowych jądra u ludzi
Adam Płużański, Hanna Romańska, Yi Jia, Marek Sosnowski, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani

Urologia Polska 2004/57/2a

PIII-1: Alpha-methaylcayl-coa racemaza w raku stercza
Ryszard Maranda, Piotr Marks, Bogusław Olborski, Hanna Romańska, Gordon W. H. Stamp, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani
SNII-5: Alpha-methaylcayl-coa racemaza w raku stercza
Ryszard Maranda, Piotr Marks, Bogusław Olborski, Hanna Romańska, Gordon W. H. Stamp, Paul D. Abel, El-Nasir Lalani