PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Paulina Sikorska-Radek

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 2.2 - Przygotowanie i przeszczepienie nerki - technika operacji
Józef Matych, Jerzy Żurek, Andrzej Święs, Paulina Sikorska-Radek, Oskar Pietraszun, Agnieszka Skrzypek, Barbara Krauze, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Paweł Jałmużna