PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Kłosiński

Urologia Polska 1987/40/4

PROBLEM LECZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCYCH ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA I PORAŻEŃ PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Burka, Piotr Kłosiński