PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Leszczyński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Analiza zakażeń szpitalnych rozpoznanych u chorych leczonych z powodu rozrostu łagodnego gruczołu krokowego
Piotr Leszczyński, Beata Sokół-Leszczyńska, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Mirosław Łuczak