PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Maciukiewicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Retrospektywna ocena postępowania diagnostycznego w przypadku chorych z guzami nerek kwalifikowanych do zabiegów nerkooszczędnych
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Lesław Malik, Piotr Maciukiewicz