PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Nowakowski

Urologia Polska 1996/49/3

OCENA WARTOŚCI PROGNOSTYCZNEJ OZNACZANIA EKSPRESJI IZOANTYGENÓW UKŁADU ABH W RAKU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Piotr Nowakowski

Urologia Polska 1995/48/2

RZADKI PRZYPADEK ZAPALNEGO GUZA POWSTAŁEGO W PRZETRWAŁYM MOCZOWNIKU U 62 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Ryszard Prędki, Piotr Nowakowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1994/47/4

Operacja Goodwina jako alternatywa wszczepienia moczowodów do skóry u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
Ocena wartości diagnostycznej badań cytologicznych osadu moczu w nabłonkowych nowotworach pęcherza moczowego w różnym stadium zaawan- sowania i o różnym stopniu złośliwości histologicznej
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski