PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Wiechno

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych u pacjentów chorych na nowotwór zarodkowy jądra po skutecznym leczeniu onkologicznym
Krzysztof Kubiak, Piotr Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow