PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przemysław Woźniak

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.3 - Leczenie w przypadkach kamicy układu moczowego w latach 1994-2005 w materiale własnym
Mieczysław Gałęzia, Arkadiusz Zapała, Tomasz Leksowski, Paweł Wrona, Paweł Kieres, Przemysław Woźniak

Urologia Polska 2004/57/2a

API-13: Zastosowanie cewnika Fogarty'ego w ureteroskopowej litotrypsji pneumatycznej
Mieczysław Gałęzia, Przemysław Woźniak, Paweł Kieres, Arkadiusz Zapała, Lech Sobański
RV-5: Nefroureterektomia z przezcewkowym wycięciem ujścia moczowodu
Mieczysław Gałęzia, Paweł Kieres, Arkadiusz Zapała, Tomasz Leksowski, Przemysław Woźniak
RVI-4: Operacyjna korekcja skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego
Mieczysław Gałęzia, Paweł Kieres, Tomasz Leksowski, Lech Sobański, Przemysław Woźniak