PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Radosław Starownik1

Urologia Polska 2008/61/4

Rare case of both kidneys spontaneous rupture in patient with retroperitoneal fibrosis (Ormond’s disease)
Radosław Starownik1, Krzysztof Bar1, Anna Bednarek-Skublewska2, Waldemar Białek1, Jacek Ki¶1, Dariusz Borowiec1, Waldemar Lasota1