PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rafał Chrzan

Urologia Polska 2004/57/3

Parametry przepływowe mikcji a pojemność pęcherza moczowego u dzieci
Rafał Chrzan, Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik
Augmentacje pęcherza moczowego u dzieci
Wojciech Apoznański, Jerzy Czernik, Tomasz Szydełko, Rafał Chrzan