PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rajab Attir

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wartość diagnostyczna aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadku raka nerki
Barbara Darewicz, Tomasz Domel, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Rajab Attir, Bogusława Golców-Grabińska, Zdzisław Skrzydlewski