PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Robert Hałasa

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Trudności diagnostyczne w przypadku raka stercza z masywnymi przerzutami węzłowymi niekorelującymi z PSA
Teresa Gawlik-Jakubczak, Robert Hałasa, Jan Iwanicki