PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Robert Kozlowski

Urologia Polska 2004/57/2a

SNII-4: Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej do wykrywania utajonej infekcji chlamydialnej gruczołu krokowego
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Robert Kozlowski