PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Romuald Dukat

Urologia Polska 1990/43/1

ZMIANY UMIERALNOŚCI Z PRZYCZYN UROLOGICZNYCH W POLSCE W LATACH 1970?1985 I ICH ZNACZENIE DLA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI UROLOGICZNEJ
Jerzy Zieliński, Romuald Dukat