PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Krynicki

Urologia Polska 1998/51/3

ANALIZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ODPOWIEDŹ GUZA NA NAPROMIENIANIE I WYNIKI LECZENIA U CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ryszard Krynicki

Urologia Polska 1994/47/4

Wartość paliatywnego leczenia napromieniowaniem chorych na miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Ryszard Krynicki, Piotr Pęczkowski, Danuta Gajl