PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Archimowicz

Urologia Polska 2000/53/3

EMBOLIZACJA JATROGENNĄ TĘTNIAKA TĘTNICY MIĘDZYPŁATOWEJ NERKI
Lech Cyryłowski, Sławomir Archimowicz, Janusz Kordowski