PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Serhiy Pasichnyk

Urologia Polska 2008/61/2

Diagnostic mistakes of radiological urolithiasis visualization
Mykola Pasichnyk, Serhiy Pasichnyk, Aleksander Shulyak