PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Dobrzański

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Przypadek chorego z rakiem embrionalnym jądra lewego i guzem w atroficznym jądrze prawym
Teresa Gawlik-Jakubczak, Stanisław Dobrzański, Jan Iwanicki