PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Dyderski

Urologia Polska 1989/42/4

WPŁYW pH MOCZU NA FARMAKOKINETYKĘ GENTAMYCYNY U KRÓLIKÓW
Stanisław Dyderski

Urologia Polska 1989/42/2

WPŁYW OPERACJI NA NERKACH NA FARMAKOKINETYKĘ GENTAMYCYNY U KRÓLIKÓW
Stanisław Dyderski