PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Nowakowski

Urologia Polska 1978/31/1

Pierwotny rak moczowodu
Bolesław Otulakowski, Stanisław Nowakowski